PROCEDURA KWALIFIKACYJNA ŻYWEGO DAWCY NERKI

PRZED PODJĘCIEM KWALIFIKACJI
Potencjalny Żywy Dawca nerki został w pełni poinformowany i świadomy podejmowanej decyzji. Biorca nerki od Dawcy Żywego został zakwalifikowany do przeszczepienia nerki, umieszczony na Krajowej Liście Oczekujących oraz wyraził zgodę na przeszczepienie nerki od dawcy żywego.

ŻYWY DAWCA NERKI – KTO MOŻE NIM ZOSTAĆ?

 • Dawca spokrewniony - krewni w linii prostej (wstępni, zstępni i rodzeństwo)
 • Dawca niespokrewniony – małżonek , osoba przysposobiona
 • Dalsi krewni, osoby emocjonalnie związane z biorcą – wymagana jest opinia Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej oraz zgoda sądu
 • osoby bez pokrewieństwa – przeszczepienie krzyżowe – wymagana jest opinia Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej oraz zgoda sądu

ŻYWYM DAWCĄ NERKI MOŻE ZOSTAĆ OSOBA U KTÓREJ NIE WYSTĘPUJĄ PRZECIWWSKAZANIA MEDYCZNE I PSYCHOLOGICZNE.
PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE:

 • Brak możliwości podjęcia świadomej i samodzielnej decyzji
 • Nieskutecznie leczona choroba psychiczna, uzależnienia
 • Objawy choroby nerek (obniżony GFR, białkomocz, krwiomocz, zapalenie układu moczowego)
 • Istotne anomalie anatomiczne nerek
 • Nawracająca kamica nerkowa lub kamica obustronna
 • Układowe choroby naczyń

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE:

 • Otyłość, BMI > 30-32
 • Umiarkowane nadciśnienie tętnicze
 • Wcześniejszy, jednorazowy epizod kamicy nerkowej bez metabolicznych jej uwarunkowań
 • Niewielkie nieprawidłowości ze strony układu moczowego
 • Cukrzyca lub choroby nerek w wywiadach rodzinnych, młody dawca
 • Cukrzyca ciężarnych w wywiadach
 • Nikotynizm
 • Świadek Jehowy

Kandydat na dawcę ma pełną zdolność do czynności prawnych i wyraził dobrowolnie przed lekarzem pisemną zgodę na pobranie komórek, tkanek lub narządu w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy.
Kandydat na dawcę został przed wyrażeniem zgody uprzedzony o skutkach dla biorcy wynikających z wycofania zgody na pobranie komórek, tkanek lub narządu, związanych z ostatnią fazą przygotowania biorcy do dokonania ich przeszczepienia.
USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. (ze zmianami `2009 i `2011) o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWEGO DAWCY NERKI W TRAKCIE KWALIFIKACJI, PRZED I PO ZABIEGU:

 • Doświadczone zespoły transplantacyjne
 • System opieki nad dawcą
 • Okresowe badania kontrolne
 • Wsparcie ośrodka transplantacyjnego
 • Kontakt z koordynatorem ds. transplantacji
 • Odznaka Zasłużony Dawca Przeszczepu

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA POTENCJALNEGO ŻYWEGO DAWCY NERKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW :

 • ETAP 1 – POZ (PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU)
  POTENCJALNY ŻYWY DAWCA NERKI POWINIEN WYKONAĆ BADANIA KONTROLNE ZLECONE PRZEZ LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU W OŚRODKU MACIERZYSTYM PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • ETAP 2 – PUNKT KONSULTACYJNY
 • ETAP 3 – OŚRODEK KWALIFIKACYJNY
 • ETAP 4 – OŚRODEK TRANSPLANTACYJNY – PRZESZCZEPIENIE

BADANIA PODSTAWOWE:

Grupa krwi, morfologia, mocznik, glikemia, transaminazy, kreatynina, badanie ogólne moczu, USG jamy brzusznej ze szczególną oceną funkcji nerek, pomiar ciśnienia tętniczego krwi (POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI MOŻNA RÓWNIEŻ DOKONAĆ SAMEMU).

ŻYWY DAWCA NERKI POWINIEN BYĆ ZASZCZEPIONY PRZECIWKO WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZWB)

Punkt Konsultacyjny: KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa

Badanie podmiotowe i przedmiotowe, analiza dostarczonych wyników badań, wykluczenie przeciwwskazań.Zaplanowanie próby krzyżowej, badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych (nefrolog, chirurg transplantolog, psycholog) w ramach hospitalizacji, czas pobytu w klinice wynosi od 2 – 3 dni.

Ośrodek Kwalifikacyjny: KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa

W pierwszej kolejności wykonywana jest próba krzyżowa (1 dzień), której ujemny wynik decyduje o możliwości kontynuowania procedury kwalifikacyjnej. Wynik dodatni dyskwalifikuję potencjalnego dawce z dalszej procedury kwalifikacyjnej co jest jednoznaczne, że nie może zostać żywym dawcą nerki.
GRUPA KRWI POTENCJALNEGO ŻYWEGO DAWCY NERKI MUSI BYĆ ZGODNA ALE NIE MUSI BYĆ IDENTYCZNA Z GRUPĄ KRWI POTENCJALNEGO BIORCY NERKI

 • Dawca grupy O - Biorca O, A, B, AB
 • Dawca grupy A - Biorca A, AB
 • Dawca grupy B - Biorca B, AB
 • Dawca grupy AB - Biorca AB

CZYNNIK RH TO ZNACZY RH (+), RH (-) NIE MA ZNACZENIA

GDY GRUPA KRWI NIE JEST ZGODNA LUB GDY U POTENCJALNEJ PARY DO PRZESZCZEPIENIA RODZINNEGO PRÓBA KRZYŻOWA JEST DODATNIA, MOŻNA WYRAZIĆ WOLĘ PRZYSTĄPIENIA DO TWORZĄCEGO SIĘ W POLSCE PROGRAMU WYMIANY PAR - PRZESZCZEPIENIE KRZYŻOWE

KONTAKT:
Aleksandra Tomaszek
Regionalny Koordynator Transplantacyjny
tel. kom 608-644-409
tel / fax 22 502 21 88 lub 22 502 16 29

SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
https://www.facebook.com/oddajebokocham

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie kwalifikacji żywego dawcy nerki prosimy o kontakt z naszą Kliniką poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.