Aby dokonać zgłoszenia potencjalnego żywego dawcy nerki należy wypełnić poniższe dokumenty i przekazać je do ośrodka transplantacyjnego:
Kwestionariusz potencjalnego żywego dawcy nerki (zał.1)

Formularz zgłoszeniowy potencjalnego żywego dawcy nerki (zał.2)

Protokół kwalifikacyjny potencjalnego żywego dawcy nerki (zał.3)