Zespół

prof. dr hab.
n. med. Artur
Kwiatkowski

Chirurg, transplantolog. Dyrektor Instytutu Transplantologii im. T. Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor pierwszego światowego doniesienia dotyczącego poprawy przeżywalności allogennego przeszczepu nerek przechowywanych w mechanicznej perfuzji. Autor pierwszej na świecie alternatywnej metody transplantacji wysp do żołądka z użyciem technik miniinwazyjnych Współtwórca pierwszego w Polsce przeszczepienia nerek od żywego dawcy w mechanizmie wymiany par oraz pierwszego w Polsce allogenicznego przeszczepienia wysp trzustkowych. Kierownik klinicznej części projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”. Laureat licznych nagród i odznaczeń w kraju i za granicą. Uhonorowany złotym krzyżem zasługi za wkład w rozwój polskiej transplantologii. Promotor i recenzent prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich oraz licencjackich. Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach dla studentów i lekarzy.

Dr n. med.
Rafał Kieszek

Chirurg, transplantolog. Adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Współautor i współwykonawca pierwszego w Polsce przeszczepienia nerek od żywych dawców w systemie wymiany par (pierwsze w Polsce krzyżowe oraz łańcuchowe przeszczepienia nerek). Współtwórca pierwszego w Polsce komputerowego programu matematycznego do doboru immunologicznego niezgodnych grupowo par do przeszczepienia nerek od żywego dawcy. Założyciel i autor strony internetowej: www.zywydawcanerki.com. Laureat licznych nagród i odznaczeń, m. in. „ Pro Transplantationibus Fovendis” oraz „ Złoty Skalpel 2015” za projekt „Żywy Dawca Nerki”. Odznaczony Medalem im. Prof. Jana Nielubowicza Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w uznaniu szczególnych zasług i zaangażowania w pracy na rzecz rozwoju polskiej transplantologii.

Dr n. med.
Monika Bieniasz

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, transplantolog. Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka pracy doktorskiej pt. „Ocena stanu zdrowia żywego dawcy nerki po jednostronnej nefrektomii” obronionej z wyróżnieniem. Autor i współautor wielu prac publikowanych w indeksowanych czasopismach. Łącząc wiedzę z zakresu transplantologii i onkologii jest specjalistą z zakresu onkotransplantologii.

Dr n. hum.
Mateusz Zatorski

Psycholog kliniczny oraz psychotransplantolog. Współpracownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Od 2011 roku członek zespołu interdyscyplinarnego dedykowanego innowacyjnemu projektowi żywego dawstwa nerki. Pracuje z osobami dializowanymi oraz oczekującymi na transplantację, a także ich rodzinami i osobami po przeszczepach.

Prof. dr hab.
n. med. Andrzej Chmura

Chirurg, transplantolog. Wiceprezes i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. W 2015 znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych osób z zakresu ochrony zdrowia (w kategorii: medycyna), tworzonej przez Puls Medycyny.

Ks. Grzegorz Chirk COr

Członek Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tomaszowie Mazowieckim. Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunku Psychoonkologia. Nauczyciel religii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Współpracownik Hospicjum dla dzieci Ziemi Łódzkiej Fundacji Gajusz. Założyciel oraz pełnomocnik Fundacji Dwa Skrzydła, prowadzącej Akademię Walki z Rakiem, koordynującej budowę Stacjonarnego Hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim.